Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn Hóa Chất 120L 3M™ Chemical Spill Kit CSRK-120

Sản phẩm lí tưởng để kiểm soát sự cố tràn vãi nguy hiểm.

Sản phẩm có khả năng hấp thụ cao và phù hợp với nhiều loại chất lỏng, thậm chí cả axit và kiềm mạnh.

  • Phù hợp cho sự có tràn hóa chất lớn.
  • Có chứa PPE
  • Dung tích thấm hút : 180 lít
  • Thường sử dụng cho các nhà kho, nhà máy hoặc xưởng
  • Có tính hấp thụ cao, phù hợp với nhiều chất lỏng, đặc biệt là axit và kiềm mạnh
Bạn cần tư vấn? Hotline 0984 325 769