fbpx

Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn Xăng Dầu 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-45

Bộ Ứng Cứu Tràn Xăng Dầu 3M Spill Kit-OSRK-45 lý tưởng để thấm hút xăng, dầu trong trường hợp có nước xuất hiện.

  • Kỵ nước
  • Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể được loại bỏ và thu hồi
  • Phù hợp khi xảy ra tràn vừa
  • Có chứa PPE
  • Dung tích thấm hút: 45 lít

* Giá niêm yết đã bao gồm thuế VAT theo luật hiện hành - Xem Thuế VAT là gì?.