SẢN PHẨM MỚI

3M SPILL MANAGEMENT

Giải Pháp An Toàn Nơi Làm Việc – Giải Pháp Ứng Cứu Sự Cố Tràn Từ 3M

An Toàn – Hiệu Quả – Nhanh Chóng

Trong quy trình vận hành nhà máy sản xuất công nghiệp, việc thành lập các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, nhiên liệu là vô cùng quan trọng. Các sự cố trong hoạt động sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hoá chất, nhiên liệu nguy hiểm có thể xảy ra như rò rỉ, tràn đồ, xử lý sai cách, bảo quản ở điều kiện không phù hợp…

Đọc thêm

SẢN PHẨM

Hgyi banner