TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Hoạch định chiến lược kinh doanh tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển các dòng sản phẩm chủ lực.

Đọc thêm

NHÂN VIÊN CONTENT – MARKETING

Thiết kế và thực hiện hệ thống hóa thông tin và giao diện website công ty, Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.

Đọc thêm

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Thiết kế các key visual, digital banner, ấn phẩm, phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm và các sự kiện liên quan của công ty.

Đọc thêm