Spill Kit – Bộ Ứng Cứu Nhanh Dầu Và Hóa Chất Tràn Vãi 3M

New 2 4

Bộ Ứng Cứu Nhanh Dầu Và Hóa Chất Tràn Vãi 3M Spill Kit

Công dụng của bộ Ứng cứu sự cố Spill Kit

» Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố dầu tràn, rơi vãi, rò rỉ vừa và nhỏ.
» Sử dụng rất cơ động, đơn giản, hiệu quả, an toàn, với chi phí thấp.
» Dùng cho các phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, nhà kho, trạm xăng dầu và tất cả nhưng nơi thường có dầu hoặc hóa chất tràn vãi, rò rỉ.
» Khả năng thấm hút cực nhanh và hiệu quả.
» Cô lập tốt các chất lỏng mà nó hấp thụ.
» Sử dụng được cho nhiều loại dung dịch tràn vãi.
» Không độc hại đối với con người, động thực vật và môi trường.

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ General Purpose Spill Kit-MSRK-210

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ General Purpose Spill Kit-MSRK-210

Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn Dầu 3M™ General Purpose Spill Kit-MSRK-210 hấp thụ hầu hết các loại chất lỏng không gây hấn (non-aggressive). Lí tưởng để kiểm soát rò rỉ ngẫu nhiên và thường xuyên, nhỏ giọt và tràn dầu, chất bôi trơn, và các chất lỏng thường thấy trong công nghiệp.

 • Dễ dàng triển khai
 • Dễ nhận biết
 • Thùng rác lớn có bánh xe
 • Lí tưởng cho nhà kho, nhà máy, và nơi làm việc.

Bộ kit bao gồm:

 • 50 x 3M™ General Purpose Sorbent Pad
 • 3 x 3M™ General Purpose Sorbent Boom
 • 2 x 3M™ General Purpose Folded Sorbent
 • 1 x 3M™ Floorsweep
 • 1 x 3M™ 4510 Protective Coveralls XL
 • 1 x 240L Wheelie Bin
 • 2 x Pair of Solvent and Oil Resistant Gloves
 • 5 x Contaminated Waste Bag
 • 1 x Spill Response Procedures

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190

3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190 là sản phẩm không thấm hút nước, vì vậy đây là bộ sản phẩm lí tưởng để thấm dầu/dầu hỏa trong trường hợp có thể có nước xuất hiện.

 • Kỵ nước(Không thấm nước)
 • Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể được loại bỏ và thu hồi.
 • Phù hợp khi xảy ra tràn lớn.
 • Có chứa PPE
 • Sản phẩm lí tưởng cho các khu vực chứa nhiên liệu,bến cảng và nơi sản xuất.

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190 AT010575143

Bộ kit bao gồm:

 • 25x 3M™ Oil Sorbent Pads HP156
 • 2x 3M™ Double Booms T280
 • 2x 3M™ Folded Petroleum Rolls -PFL550DD
 • 2x 3M™ Respirator 3M 4251 (A1P2)
 • 2x 3M™ Fahrenheit™ Safety Goggles
 • 2x 3M™ 4530+ Disposable Coveralls XL
 • 2x Pair Oil Resistant Gloves, 1x 240L Wheelie Bin
 • 5x Contaminated Waste Bag
 • 1x Spill Response Procedures

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Chemical Spill Kit-CSRK-180

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Chemical Spill Kit-CSRK-180 là sản phẩm lí tưởng để kiểm soát sự cố tràn vãi nguy hiểm. Sản phẩm có khả năng hấp thụ cao và phù hợp với nhiều loại chất lỏng, thậm chí cả axit và kiềm mạnh.

 • Phù hợp cho sự có tràn hóa chất lớn.
 • Có chứa PPE
 • Có thùng rác cỡ lớn.

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Chemical Spill Kit-CSRK-180

Bộ Kit bao gồm:

 • 2x 3M™Chemical Sorbent Mini Booms P200
 • 8x 3M™ Chemical Pillows P300
 • 3x 3M™ Folded Chemical Sorbent Rolls C-FL550DD
 • 2x 3M™ Respirator 3M 4277
 • 2x 3M™ Fahrenheit™ Safety Goggles
 • 2x 3M™ 4510 Disposable Coveralls XL
 • 2x Pair Oil resistant Gloves
 • 1x 240L Wheelie Bin
 • 5x Contaminated Waste Bag
 • 1x Spill Response Procedures

Trả lời