fbpx

Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn Xăng Dầu 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190

Bộ Ứng Cứu Tràn Xăng Dầu OSRK-190 không thấm hút nước, lý tưởng để thấm dầu/dầu hỏa trong trường hợp có thể có nước xuất hiện.

  • Kỵ nước (Không thấm nước)
  • Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể được loại bỏ và thu hồi.
  • Phù hợp khi xảy ra tràn lớn
  • Có chứa PPE
  • Sản phẩm thích hợp cho các khu vực chứa nhiên liệu, bến cảng và nơi sản xuất.
  • Dung tích thấm hút: 190 lít

* Giá niêm yết đã bao gồm thuế VAT theo luật hiện hành - Xem Thuế VAT là gì?.