fbpx

I. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ đựng bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm là một phần của tiêu chuẩn QCVN 12-2 2011 BYT. Quy chuẩn này tập trung vào việc đánh giá về tính an toàn của các loại bao bì và dụng cụ đựng được sản xuất từ cao su và tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Các quy định chính trong quy chuẩn này bao gồm:

 • Bao bì và dụng cụ đựng phải được sản xuất từ nguyên liệu cao su đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và không chứa các hóa chất độc hại.
 • Bao bì và dụng cụ đựng phải được sản xuất trong một môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo không bị ô nhiễm bởi vi khuẩn, virus và các chất khác.
 • Các quy trình sản xuất bao bì và dụng cụ đựng phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn thực phẩm.
 • Bao bì và dụng cụ đựng phải được kiểm tra đầy đủ về tính an toàn trước khi sử dụng, đảm bảo rằng chúng không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của thực phẩm.
 • Các thông tin cần được đánh dấu rõ ràng trên bao bì và dụng cụ đựng, bao gồm tên sản phẩm, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng bao bì và dụng cụ đựng bằng cao su cần tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này để đảm bảo an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp luật.

II. Quy trình kiểm định sản phẩm để đạt tiêu chuẩn QCVN 12-2 2011 BYT

Để đạt tiêu chuẩn QCVN 12-2 2011 BYT cho sản phẩm bao bì và dụng cụ đựng bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, các doanh nghiệp sản xuất cần tuân thủ quy trình kiểm định sau đây:

 1. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng để sản xuất bao bì và dụng cụ đựng phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất cần kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước khi sử dụng để đảm bảo tính an toàn của sản phẩm.
 2. Kiểm tra quy trình sản xuất: Các doanh nghiệp sản xuất cần kiểm tra quy trình sản xuất bao bì và dụng cụ đựng để đảm bảo tính an toàn thực phẩm. Đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 3. Kiểm tra sản phẩm: Sản phẩm bao bì và dụng cụ đựng cần được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Các doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện các kiểm tra để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bao gồm:
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Kiểm tra độ bền, độ dẻo và tính chịu nhiệt của sản phẩm.
 • Kiểm tra tính an toàn: Kiểm tra hàm lượng các hóa chất độc hại và vi khuẩn trên sản phẩm.
 • Kiểm tra đánh giá phản ứng của sản phẩm: Kiểm tra phản ứng của sản phẩm khi tiếp xúc với các loại thực phẩm khác nhau.
 1. Đánh dấu thông tin trên sản phẩm: Các doanh nghiệp sản xuất cần đánh dấu thông tin đầy đủ trên sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng để đảm bảo tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất cần liên tục theo dõi và nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

III. Chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bao bì tiếp xúc trực tiếp thực phẩm

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được quy định trong tiêu chuẩn QCVN 12-2:2011/BYT, bao gồm:

 1. Độ bền kéo, độ dãn dài và độ dày của sản phẩm: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu này được kiểm tra để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
 2. Khả năng chịu nhiệt và độ bền hóa học: Sản phẩm bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần phải đảm bảo khả năng chịu nhiệt và độ bền hóa học, đồng thời không tác động đến chất lượng thực phẩm.
 3. Hàm lượng các chất cấm và hóa chất độc hại: Sản phẩm bao bì không được chứa các chất cấm hoặc các hóa chất độc hại vượt quá giới hạn quy định. Các chất cấm và hóa chất độc hại được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật liên quan.
 4. Độ bền nước: Độ bền nước của sản phẩm cần đảm bảo, không làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
 5. Vi sinh vật: Sản phẩm bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần đảm bảo không chứa vi sinh vật có hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
 6. Độ pH và độ ẩm: Độ pH và độ ẩm của sản phẩm cần được kiểm tra để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
 7. Đánh giá phản ứng của sản phẩm khi tiếp xúc với thực phẩm: Sản phẩm bao bì cần được kiểm tra tính ổn định của mình khi tiếp xúc với các loại thực phẩm khác nhau.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm này được quy định để đảm bảo tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Găng tay cao su nhân tạo (Disposable nitrile gloves) là loại găng tay được sản xuất từ chất liệu cao su tổng hợp nitrile, thường được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.

Theo quy chuẩn QCVN 12-2 2011 BYT, găng tay cao su nhân tạo phải đáp ứng các yêu cầu về độ dày, độ bền, khả năng chống thấm và chống xé, độ phân cực điện, độ ẩm, khả năng truyền nhiệt và khả năng chịu hóa chất.

Các loại găng tay cao su nhân tạo (Disposable nitrile gloves) được chia thành nhiều loại khác nhau tùy vào mục đích sử dụng, từ găng tay dày đến mỏng, từ găng tay có bột đến không bột, từ găng tay khử trùng đến không khử trùng. Tuy nhiên, các loại găng tay đều được sản xuất với công nghệ tiên tiến và được kiểm định đảm bảo chất lượng.

Găng tay cao su nhân tạo đáp ứng quy chuẩn QCVN 12-2 2011 BYT được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và chế biến thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trả lời