Cồn Thực Phẩm S-4 Food Grade Alcohol Smart San

Cồn thực phẩm Food Grade Alcohol Smart San S-4 sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm của bộ y tế

  • An toàn cho các bề mặt công dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Không cần tráng lại bằng nước sau khi xử dụng.
  • Khô nhanh chóng, hiệu quả sát khuẩn cao hơn so với các loại cồn thông thường

 

Bạn cần tư vấn? Hotline 0984 325 769