fbpx

Bình rỗng dùng để đựng dung dịch máy UD/MD-450, phun dòng, dung tích 450ml

88.000 

Bình rỗng dùng để đựng dung dịch máy UD/MD-450, phun dòng, dung tích 450ml

88.000 

Mã: BR-Dòng Danh mục: