fbpx

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Cho Sự Cố Tràn Và 7 Bước Để Ứng Phó Với Sự Cố Tràn Vãi Dầu, Hóa Chất

Mọi cơ sở cần có một kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu hiệu quả để ngăn ngừa tai nạn trở thành thảm họa. Tích trữ các thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu thích hợp và cung cấp đào tạo thích hợp cho tất cả nhân viên là điều quan trọng trước khi có thể thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn.

Kết hợp các thiết bị và đào tạo chính xác với hướng dẫn ứng phó sự cố tràn nước rõ ràng đảm bảo sự sẵn sàng tổng thể. Đánh giá rủi ro, lựa chọn thiết bị PPE chính xác, ngăn chặn sự cố tràn, ngăn chặn nguồn, đánh giá sự cố và thực hiện dọn dẹp, khử nhiễm hiện trường và hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu đều được coi là những bước hiệu quả cần thực hiện khi ứng phó với sự cố tràn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các công ty phải xây dựng các quy trình của riêng họ trong các bước này, bao gồm những thứ như chỉ định các khu vực lưu giữ thiết bị ứng phó sự cố tràn, xác định đội ứng phó sự cố tràn, ghi lại các chất lỏng và vật chứa có liên quan và phát triển các quy trình báo cáo nội bộ. Mỗi công ty sẽ có một kế hoạch riêng cho vị trí của họ.

Dưới đây là 7 bước đảm bảo phản ứng khắc phục sự cố tràn hiệu quả. Các bước này cùng với thiết bị và đào tạo chính xác sẽ đảm bảo rằng ứng phó sự cố tràn vừa nhanh vừa hiệu quả.

Đánh Giá Rủi Ro Hiện Tại

 

Chọn Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân

 

Xác Định Nguồn Tràn Và Hạn Chế Sự Cố Tràn

 

Đánh Giá Lại Sự Cố Và Tiến Hành Dọn Dẹp

 

Khử Nhiễm

 

Hoàn Thành Các Báo Cáo

 

Cập Nhật Lại Bộ Ứng Cứu Sự Cố Tràn

 

Các bước trên chỉ đơn giản là hướng dẫn để các công ty tuân theo khi ứng phó với sự cố tràn. Bản thân chúng không tạo thành một kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, nhưng chúng cùng nhau cung cấp một khuôn khổ để các công ty xây dựng một kế hoạch tùy chỉnh. Thực hiện các bước này sẽ giúp các công ty chuẩn bị tốt hơn và có thể ứng phó hiệu quả với sự cố tràn bất ngờ.

Xem thêm: Bộ ứng cứu sự cố tràn hóa chất

Trả lời